Lưu trữ thẻ: Bệnh nứt thân xì mủ trên cây sầu riêng

Bệnh nứt thân xì mủ sầu riêng và biện pháp phòng trừ

  Bệnh nứt thân xì mủ trên cây sầu riêng, hay còn gọi là bệnh xì mủ, là một bệnh nghiêm trọng ảnh hưởng đến cây sầu riêng, gây ra bởi nấm Phytophthora palmivora. Bệnh này gây ra các triệu chứng nứt thân, tiết ra mủ và có thể dẫn đến cây chết nếu không […]