Lưu trữ thẻ: Bệnh nấm hồng trên cây cà phê

Bệnh nấm hồng trên cây cà phê

  Bệnh nấm hồng trên cây cà phê, còn được gọi là bệnh hồng rỉ (Pink Disease), là một bệnh gây ra bởi nấm Corticium salmonicolor. Bệnh này có thể gây hại nghiêm trọng cho cây cà phê, làm giảm năng suất và chất lượng hạt cà phê. Triệu chứng của bệnh nấm hồng 1. […]