Lưu trữ thẻ: Bệnh cháy lá

Bệnh cháy lá sầu riêng nguyên nhân & biện pháp phòng trừ

Bệnh cháy lá trên cây sầu riêng là một vấn đề phổ biến, gây ra do nhiều tác nhân khác nhau, bao gồm nấm, vi khuẩn, côn trùng và điều kiện môi trường không thuận lợi. Bệnh này làm lá cây bị héo, khô và cháy, ảnh hưởng đến quá trình quang hợp và sự […]