Nấm Linh Chi trồng

Số lượng
Thêm vào giỏ hàng
Nấm Kim Châm
11.000 đ/200g
Nấm Kim Châm
9.000 đ/150g
Nấm Mối
Liên hệ/kg
Nấm Hoàng Đế Milki
120.000 đ/kg
Bào Ngư Trắng
35.000 đ/kg